60×80 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2002

Saim ERKEN