Sait Toprak, Xweza serisinden, 120x150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2008

Xweza serisinden, 120×150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2008

Sait TOPRAK

15,000₺

Sait Toprak, Tabyalar, 140x200 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2014

Tabyalar, 140×200 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2014

Sait TOPRAK

24,000₺

Sait Toprak, Stories about ısolate nature, 140x100 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2010

Stories about ısolate nature, 140×100 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2010

Sait TOPRAK

9,000₺

Sait Toprak, Sait Toprak, Xweza serisinden, 120x150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2008,

Xweza serisinden, 120×150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2008

Sait TOPRAK

15,000₺

Sait Toprak, Sait Toprak, Xweza serisinden, 120x150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2008,,

Xweza serisinden, 120×150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2008

Sait TOPRAK

15,000₺

Sait Toprak, Petrole Hücum, 120x80, Tuval üzerine karışık teknik, 2016

Petrole Hücum, 120×80, Tuval üzerine karışık teknik, 2016

Sait TOPRAK

15,000₺

Sait Toprak, Landscape, 40x50 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2012

Landscape, 40×50 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2012

Sait TOPRAK

5,000₺

Sait Toprak, Landscape, 37x51cm ,Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (2)

Landscape, 37x51cm ,Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (2)

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, Höyük-Gir, ,40x50 cmTuval üzerine karışık teknik, 2008

Höyük-Gir, ,40×50 cmTuval üzerine karışık teknik, 2008

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, Hewag, 20x25 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

Hewag, 20×25 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, Enkazdan Kaide III, 90x60 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2017

Enkazdan Kaide III, 90×60 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2017

Sait TOPRAK

6,000₺

Sait Toprak, Dar Doğa, 80x120 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2010

Dar Doğa, 80×120 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2010

Sait TOPRAK

8,000₺

Sait Toprak, A story about isolate nature, 40x55 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (3)

A story about isolate nature, 40×55 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (3)

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, A story about Isolate Nature, 33x52 cm, 2012

A story about Isolate Nature, 33×52 cm, 2012

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, A story about isolate nature, 15x23cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (2)

A story about isolate nature, 15x23cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (2)

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, A story about isolate nature, 15x23 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (1)

A story about isolate nature, 15×23 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2012 (1)

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 220x120 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2013

220×120 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2013

Sait TOPRAK

8,000₺

Sait Toprak, 120x150cm, Tuval üzerine karışık teknik

220×120 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2013

Sait TOPRAK

15,000₺

Sait Toprak, 115x150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2014

115×150 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2014

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak, 80x120, Tuval üzerine yağlı boya, 2010

80×120, Tuval üzerine yağlı boya, 2010

Sait TOPRAK

12,000₺

Sait Toprak, 80X60 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2019

80X60 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2019

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak, 70x100 cm, Tuval üzerine yağlı boya

70×100 cm, Tuval üzerine yağlı boya

Sait TOPRAK

8,000₺

Sait Toprak, 50x70 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2011

50×70 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2011

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak, 50x70 cm, Tuval üzerine yağlı boya

50×70 cm, Tuval üzerine yağlı boya

Sait TOPRAK

8,000₺

Sait Toprak, 50x70 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2011

50×70 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2011

Sait TOPRAK

8,000₺

Sait Toprak, 50x70 cm, Tuval üzerine karışık teknik

50×70 cm, Tuval üzerine karışık teknik

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 50x55 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2019

50×55 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2019

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak, 50x50 cm, Kağıt üzerine pastel, 2012

50×50 cm, Kağıt üzerine pastel, 2012

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak, 50x50 cm, Kağıt üzerine pastel, 2012 (1)

50×50 cm, Kağıt üzerine pastel, 2012 (1)

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak, 50x50 cm, Kağıt üzerine pastel, 2012 (2)

50×50 cm, Kağıt üzerine pastel, 2012 (2)

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak, 48x65 cm,Tuval üzerine karışık teknik, 2010

48×65 cm,Tuval üzerine karışık teknik, 2010

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 41x61 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2010

41×61 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2010

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 40x50 cm,Tuval üzerine karışık teknik, 2008

40×50 cm,Tuval üzerine karışık teknik, 2008

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 33x52 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

33×52 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 28x43 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

28×43 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 24x26 cm, Xwezajahr, Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

24×26 cm, Xwezajahr, Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

Sait TOPRAK

3,000₺

Sait Toprak, 20x25 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2019

20×25 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 2019

Sait TOPRAK

2,000₺

Sait Toprak, 20x25 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

20×25 cm, Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

Sait TOPRAK

2,000₺

Sait Toprak, 18x23 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

18×23 cm,Kağıt üzerine karışık teknik, 2009

Sait TOPRAK

2,000₺

Sait Toprak 80x100 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2017

80×100 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2017

Sait TOPRAK

8,000₺

Sait Toprak 70x100 cm, Tuval üzerine yağlı boya

70×100 cm, Tuval üzerine yağlı boya

Sait TOPRAK

8,000₺

Sait Toprak 60x90 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2017

60×90 cm, Tuval üzerine karışık teknik, 2017

Sait TOPRAK

6,000₺

Sait Toprak 60x80 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

60×80 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

Sait TOPRAK

6,000₺

Sait Toprak 55x20, Kağıt üzerine füzen

55×20, Kağıt üzerine füzen

Sait TOPRAK

2,500₺

Sait Toprak 45x65 cm, Kağıt üzerine füzen

45×65 cm, Kağıt üzerine füzen

Sait TOPRAK

2,500₺

Sait Toprak 45x65 cm, Kağıt üzerine füzen (2)

45×65 cm, Kağıt üzerine füzen (2)

Sait TOPRAK

2,500₺

Sait Toprak 45x55 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

45×55 cm, Kağıt üzerine karışık teknik

Sait TOPRAK

4,000₺

Sait Toprak 35x50 cm, Kağıt üzerine füzen

35×50 cm, Kağıt üzerine füzen

Sait TOPRAK

2,500₺